Čiščenje prezračevalnih sistemov!

IRPS: Podjetje GM TEAM, ČIŠČENJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV, Goran Milenković s.p. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.